Визначення кваліфікаційних вимог і умов атестації фахівця

Навчальний план — основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.

Професія: Електрогазозварник

Кваліфікація: 4 розряд

Загальний фонд навчального часу: 413 година

До циклу навчальних дисциплін входять:

1. Загально-професійна підготовка. На неї відводиться 34 години. До загально-професійної підготовки відноситься:

- Основи правових знань;

- Основи галузевої економіки і підприємництва;

- Інформаційні технології;

- Резерв часу.

2. Професійно-теоретична підготовка. Для вивчення циклу навчальних дисциплін з професійно-теоретичної підготовки необхідно 85 години. До професійно-теоретичної підготовки відносяться:

- Обладнання та технології зварювальних робіт;

- Охорона праці,

- Матеріалознавство;

- Читання креслень;

- Електротехніка з основами промислової електроніки.

3. Професійно-практична підготовка. Для проходження всіх практик відводиться 282 години. До професійно-практичної підготовки відносяться такі практики, як:

- Виробниче навчання. Для проходження цієї практики відводиться 72години.

- Виробнича практика. Для проходження виробничої практики відводиться 210 годин.

4. Консультації. Для проведення консультації у навчальному плані дається 6 годин;

5. Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна кваліфікаційна атестація при продовженні навчання). Після всього циклу навчання у студентів в навчальному закладі проходить державна кваліфікаційна атестація, на яку відводиться 6 годин.

6. Загальний обсяг навчального часу 407 годин

Для проведення державних кваліфікаційних іспитів у
навчальному закладі створюється державна кваліфікаційна комісія
або декілька державних кваліфікаційних комісій у залежності від
переліку професій, спеціальностей та спеціалізацій, за якими
здійснюється підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації
робітників та технічних службовців.Склад державної кваліфікаційної комісії та зміни до нього
затверджуються наказом керівника навчального закладу, що здійснює
підготовку кваліфікованих робітників, за погодженням з відповідним
регіональним органом управління професійно-технічною освітою.Головою державної кваліфікаційної комісії призначається
представник з підприємства –головний енергетик; заступником голови - директор ПТУ, членами - заступник директора ПТУ, майстер виробничого навчання, викладач з предмету «Спецтехнологія».

В кінці навчання проводиться передвипускна виробнича практика на робочих місцях підприємства, під час якої учні самостійно виконують роботи, передбачені кваліфікаційною характеристикою Електрогазозварника 4-го розряду. Детальну програму розробляє навчальний заклад з урахуванням вимог кваліфікаційних за погодженням з підприємством-замовників кадрів та затверджується в установленому порядку.

Приклади робіт електрогазозварника 4-го розряду:

1) Баки трансформаторів –приварювання патрубків, зварювання коробок під виводи, коробок охолоджувачів, установок струму та кришок баків;

2) Вали колінчасті-наплавлення шийок;

3) Гарнітури і корпуси пальників котлів-зварювання;

4) Зуби чавунні шестерень-наплавлення;

5) Картери моторів нижні-зварювання;

6) Листи великих товщин (броня)-зварювання;

7) Труби бурильні-приварювання муфт.


5711353460086663.html
5711480958978287.html
    PR.RU™