Модуль 2. Особлива частина.

Тема2.1. Оподаткування прибутків підприємств……………115

1.Правове регулювання оподаткування прибутку підприємств………..115

2.Прибуток, як об’єкт оподаткування, порядок його визначення……...116

3.Платники податку на прибуток. Порядок сплати філіями та структурними підрозділами…………………………………………….117

4.Ставки податку на прибуток підприємств. Порядок нарахування та сплати податку…………………………………………………………..118

5.Поняття безнадійної заборгованості та порядок її врегулювання…..120

Тема 2.2. Непрямі податки……………………………………...121

1.Сутність непрямого оподаткування та його правове регулювання….121

2.Податок на додану вартість, його характеристика……………………122

3.Платники ПДВ, їх реєстрація в органах ДПС. ………………………123

4.Операції, що підлягають оподаткуванню ПДВ……………………....124

5.Ставки ПДВ. Порядок застосування «0» ставки……………………..127

6.Акцизний збір…………………………………………………………..128

Тема 2.3. Правове регулювання оподаткування фізичних осіб…..131

1.Податок з доходів фізичних осіб, його правове регулювання. Платники

та об’єкт оподаткування………………………………………………….131

2.Поняття оподаткованого доходу та його види………………………….134

3.Податковий кредит та податкові соціальні пільги……………………...134

4.Порядок нарахування, утримання та сплати окремих видів доходів….136

5.Декларування доходів громадян………………………………………...137

Тема 2.4. Митні платежі………………………………………...139

1.Митні платежі в системі оподаткування, їх види. Мито, що стягується

при переміщенні товарів через митну територію України……………139

2.Поняття митної вартості та методи її визначення. Порядок нарахування

та сплати мита…………………………………………………………….141

3. Державне мито, його правове регулювання. Платники та об’єкт

оподаткування…………………………………………………………….143

Тема 2.5. Майнове оподаткування…………………………...144

1.Сутність та види майнового оподаткування…………………………..144

2.Податок з власників транспортних засобів, його правове регулювання . Платники, об’єкт оподаткування………………………………………1453.Порядок обчислення і сплати податку з власників транспортних засобів…………………………………………………………………….146

4.Земельний податок. Об’єкти та суб’єкти оподаткування земельним податком………………………………………………………………….147

5.Ставки земельного податку. Застосування коефіцієнтів при оподаткуванні……………………………………………………………148

6.Нарахування та сплата земельного податку…………………………...149

Тема 2.6. Ресурсні платежі в податковій системі України…150

1.Місце ресурсних платежів в системі оподаткування України, їх види……………………………………………………………………….150

2.Збір за спеціальне використання водних ресурсів…………………….151

3.Збір за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин…………………………………………………………………...153

4.Збір за спеціальне використання лісових ресурсів……………………155

5.Збір за спеціальне використання живих (тваринних) природних ресурсів…………………………………………………………………...156

Тема 2.7. Збори на обов’язкове державне соціальне

страхування…………………………………………...157

1. Збори на загальнообов’язкове державне страхування, їх сутність та

види………………………………………………………………………157

2.Внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у

зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами на

народження та поховання…….…………………………………………158

3.Внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування по

безробіттю………………………………………………………………...159

4.Внески до фонду соціального страхування від нещасних випадків на

виробництві та професійні захворювання……………………………..160

5.Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування………………….160

Тема 2.8. Спрощена система оподаткування суб’єктів

підприємницької діяльності………………………..162

1.Застосування спрощеної системи оподаткування підприємницької

діяльності в Україні……………………………………………………..162

2.Спрощена система оподаткування обліку та звітності суб’єктів малого

підприємництва, правове регулювання………………………………..164

3.Умови та порядок переходу на сплату єдиного податку. Ставки єдиного

податку…………………………………………………………………...165

4.Порядок сплати податку та особливості обліку доходів та витрат, їх

звітність…………………………………………………………………..165

Тема 2.9. Інші загальнодержавні збори. ……………………...167

1.Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності.167

2.Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства…………169

3.Єдиний збір, що справляється у пунктах пропуску через державний кордон…………………………………………………………………….170

4.Збори до фонду гарантування вкладів фізичних осіб…………………170

Тема 2.10. Місцеві податки та збори…………………………171

1.Правове регулювання місцевого оподаткування……………………...171

2.Місцеві податки: податок з реклами, комунальний податок…………173

3.Ринковий збір………………………………………………………...….175

4.Збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі……………...176

5.Збір за паркування автотранспорту…………………………………….176

6.Збір за видачу ордера на квартиру……………………………………..177

7.Інші місцеві збори передбачені Законом України «Про систему оподаткування »…………………………………………………………177

Список використаної та рекомендованої літератури………………...179

ДОДАТКИ ………………………………………………………………….184

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНий університет державної податкової служби україни


5714125134751510.html
5714218637759734.html
    PR.RU™