Посів зернових

Зернові і зернобобові – основні культури, що займають значні площі в більшості зон країни. Їх насіння, як і насіння інших культур, повинна чистоту, енергію проростання, масу 1000 штук зерен та інше.

Насіння зернових і зернобобових культур висівають такими способами:

- рядковим з шириною міжрядь 130-150 мм;

- вузькорядним з шириною міжрядь 70-80 мм;

- перехресно – рядковим у двох напрямках.

Сівалки для суцільної сівби зернових культур забезпечують найбільш рівномірний розподіл насіння по полю і кращу площу живлення рослин, застосовують також сівалки точного висіву (по довжині рядка).

Агротехнічні вимоги до посіву.

До виконання цієї операції ставлять такі основні вимоги:

- нетривалі строки сівби – для ярових 4 дні, для озимих 6-9 днів;

- висів потрібної норми на 1 га придатного насіння;

- допустимі відхилення від норми висіву ±1,5-2,5%;

- відхилення суміжних міжрядь для сусідніх сівалок ±2-3 см;

для суміжних проходів ±5-6 см;

- рівномірний розподіл насіння уздовж рядка;

- загортання на потрібну глибину і рівномірність розподілу насіння по глибині – відхилення середньої глибини від заданої не більше ±1 см, а розкид окремих насінин від середньої глибини в межах ±2 см;

- збереження ширини основних і стикових міжрядь відсутність огріхів і пересівань;

- обробіток (обсівання) кінців поля із зменшеною нормою висіву, щоб запобігти загущенню рослин.

При відомий оптимальній нормі висіву насіння А (мм. шт..) абсолютній масі 1000 зерен Д польове проростання насіння Вп (%) норма висіву (кт/га) визначається:

Н=100АД/Вп;

Задану кількість зерен на 1 м рядка знаходять з виразу

N=mH/Д;

m– відстань між рядками, см.

Виконують посів сівалками типу СЗ-3,6 (зерно тукова СЗ-3,6) вузькорядна СЗУ-3,6 і т. д.)

Для агрегатування сівалок з потужними тракторами (К700, Т-150, Т-130) застосовують зчіпки СП-16, ДТ-75М, ДТ-75 – зчіпки СП-11.

Організація роботи агрегатів у полі щоб не допустити простоїв з організаційних причин, слід визначати потребу в заправних засобах, місця і час підходу хі до агрегатів.Довжина шляху агрегату між заправками, м.

V – місткість насіннєвого ящика однієї сівалки,

- щільність насіння, кг/

Кв – коефіцієнт використання місткості насіннєвого ящика (0,85-0,90)

Н – норма висіву кг/га;

b – ширина захвату машини, м;

Кількість кругів пройдених агрегатом за час між заправками.

= довжина гонів між контрольними борознами, м

Відстань між місцями заправки на одному боці ділянки, м

Кількість насіння потрібна для заправки, кг

Час між заправками

- час чистої роботи агрегату між заправками, хв;

- час, що витрачається на повороти, хв..


5716148476579742.html
5716219428910685.html
    PR.RU™