СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

основна література:

1. Закон України «Про правові засади цивільного захисту»: Введ 27.08.2004.

2. Закон України «Про Цивільну оборону України»: Введ 03.02.1993.

3. Указ Президента України «Про концепцію захисту населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій» № 284/99.
26.03.1999 р. - К: Адміністрація Президента України, 1999.

4. Егоров П.Т. Гражданская оборона. Учебник для вузов. Изд. 3-е перераб. М. В.Ш. 1977 – 303с. с.

5. Демеденко Г.П. Защита объектов народного хозяйства от оружия масового поражения. – К.: В.Ш. 1987.

6. М.І. Стеблюк Цивільна оборона. К. „Урожай” – 2006. – 420с.

7. Норми радіаційної безпеки України НРБУ – 97. –К МОЗ України 1997.

додаткова література:

1. Яцюк М.М., Прокопенко О.І., Пелих В.М. Цивільна оборона на підприємствах харчової промисловості: Конспект лекцій для студентів усіх спец. денної та заочної форми навчання. – К.: УДУХТ, 1998 – 132с.;

2. Яцюк М.М., Прокопенко О.І., Організація та проведення дозиметричного контролю на підприємствах харчової промисловості.: Конспект лекцій з дисципліни „Цивільна оборона” для студентів усіх спец. денної та заочної форми навчання – 41с;

3. Яцюк М.М., Прокопенко О.І. Захист сировини. готової продукції та води на підприємствах харчової промисловості від зараження радіоактивними, хімічними та отруйними речовинами та бактеріальними засобами у надзвичайних ситуаціях: Текст лекцій з дисципліни „Цивільна оборона” для студ. усіх спец. денної та заочної форм навчання. – К.: УДУХТ.2000 – 35с.;

4. Яцюк М.М., Пелих В.М., Прокопенко О.І. Захист населення та виробничого персоналу об`єктів економіки від наслідків надзвичайних ситуацій у захисних спорудах шляхом евакуації та застосування Засобів Індивідуального Захисту: Конспект лекцій з дисципліни „Цивільна оборона” для студентів усіх спец. денної та заочної форм навчання. – К.: НУХТ. 2004. – 38с.;

5. Бойко С.А., Прокопенко О.І., Пелих В.М. Цивільна оборона: Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів усіх спец. заочної форми навчання. – К.: НУХТ 2003. – 24с;6. Цивільна оборона: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів всіх спец. денної форми навчання/ уклад. Яцюк М.М. – К. УДУХТ. 1999. – 20с.;

7. Навчально-методичні матеріали з питань радіаційної безпеки на підприємствах харчової промисловості для студентів всіх спец. всіх форм навчання. К. КТІХП. 1993 – 63с.;

8. Оцінка обстановки в надзвичайних ситуаціях Ч.2. Оцінка радіаційної обстановки. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни „Цивільна оборона” та „Безпека життєдіяльності” для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання/ уклад. Яцюк М.М.. Прокопенко О.І. – К.: УДУХТ, 1997 – 48с.;

9. Цивільна оборона: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи на тему: „Оцінка обстановки після аварії на АЕС” для студ. усіх спец. денної та заочної форм навчання/ Яцюк М.М., Пелих В.М., Прокопенко О.І. – К. НУХТ 2002 – 20с;

10. Методичні вказівки до виконання РГР „Прогнозування і оцінка хімічної обстановки на ХНО” за індив. завданням для студ. усіх спец. денної та заочної форм навчання/ Яцюк М.М.. Пелих В.М. – К. УДУХТ, 1995. – 28с.;

11. Цивільна оборона: Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи „Оцінка стійкості роботи об`єкта харчової промисловості” для студ. усіх спец. деної та заочної форм навчання/ Уклад. Яцюк М.М. – К. НУХТ 2004. – 11с.;

12. Цивільна оборона: Методичні вказівки до виконання розділу дипломного проекту (роботи) для студентів усіх спец. денної та заочної форм навчання/ укл. Яцюк М.М. – К.:УДУХТ, 1998. – 12с;

13. Яцюк М.М., Прокопенко О.І., Ліквідація наслідків зараження підприємств харчової промисловості радіоактивними, хімічними. отруйними речовинами та біологічними засобами: Текст лекцій для студентів денної та заочної форм навчання. – К. УДУХТ. 1993. – 32с;

14. Яцюк М.М., Прокопенко О.І., Пелих В.М. Призначення та завдання Цивільної оборони України: Конспект лекцій з дисципліни „Цивільна оборона” для студентів усіх спец. денної та заочної форм навчання. – К. НУХТ, 2004 – 23с.;

15. Яцюк М.М. Радіаційна безпека та протирадіаційний захист населення. Текст лекцій з дисципліни „Цивільна оборона” для студ. усіх спец. денної та заочної форм навчання. – К.: УДУХТ. 2001. – 20с.


5716542242733071.html
5716629850548570.html
    PR.RU™