Проникнення боєприпасу у матеріал перешкоди.

· Показниками, які характеризують явище проникнення боєприпасу у перешкоду, є:

- довжина шляху проникнення по траекторії (lпр);

- глибина проникнення (hпр).

При цьому

hпр =lпр × cos a , (2)

тобто hпр - проекція довжини проникнення (lпр) на нормаль до поверхні перешкоди.

a - кут зустрічі боєприпасу з перешкодою (кут між поздовжньою віссю боєприпасу та нормаллю до перешкоди у місці контакту).

Внаслідок удару та послідуючого за цим проникнення боєприпасу у матеріал перешкоди на її поверхні утворюються ударна воронка та циліндричний канал.

Рис. 3.8.. Схема проникнення боєприпасу у ґрунт

При проникненні у ґрунт траєкторія проникнення боєприпасу на початковій, досить великій, ділянці має майже прямолінійний вигляд. Наприкінці шляху спостерігається покрівлення траєкторії у бік земної поверхні.

При проникненні у бетон покрівлення траєкторії не спостерігається, боєприпас зупиняється у циліндричному каналі, який він утворив. Матеріал перешкоди у граничних з каналом шарах зазнає пружних та пластичних деформацій.

Рис. 3.9.. Схеми проникнення боєприпасу у бетон: 1 – по нормалі до перешкоди; 2 – під деяким кутом

а. б.

Рис. 3.10. Ударна воронка у бетонній перешкоді від дії бетонобійного боєприпасу: а – загальний вигляд; б – схема її утворення

Форма ударної воронки залежить від маси боєприпасу та кута зустрічі боєприпасу з перешкодою.

Процес проникнення боєприпасу у матеріал перешкоди досить складний. Боеприпас, потрапляючи у бетон по нормалі, руйнує навколишній матеріал, виколюючи його по утворюючих конусів. Внаслідок цього у бетоні утворюється характерне конусоподібне заглиблення. Для визначення глибини проникнення (hпр) використовують формулу (1), а для визначення довжини шляху проникнення по траєкторії (lпр) - емпіричною формулою:

lпр = l1l2Кпр(Р/dб2)Vo (3)

Формулу (2) називають “інженерною” або “Березанською формулою”, оскільки вона була отримана у 1913 році російськими інженерами у ході експериментальних досліджень на острові Березань на Чорному морі. Результати розрахунків по цій формулі дають добру сходимість з експериментальними даними при швидкості зустрічі V = 1000 м/с.У формулі (2) прийняті позначення:

l1, l2 - коефіцієнти форми та діаметру боєприпасу;

Кпр - коефіцієнт опору середовища проникненню;

dб - діаметр боєприпасу;

Vo - швидкість зустрічі боєприпасу з перешкодою.

Слід зазначити, що боєприпас здатен проникати у перешкоду з бетону при Vo ³ 150 ¸ 200 м/с .

(4)

(5)

Якщо дані для визначення коефіцієнтів l відсутні, то можна прийняти:

- для бетонобійних бойових частин l1 = 1,3;

- для фугасних авіабомб l1 = 1,0;

- під час проникнення в грунт або деревину l1 = 1,0.


5716909303959865.html
5716958943646358.html
    PR.RU™